Obóz Kawalerii

obóz kawaleryjski JPG WWW

„Obozu Kawalerii” będzie rekonstrukcją typowego obozowiska polskiej kawalerii. Na terenie obozu zostaną rozbite namioty, ustawione koniowiązy, kuchnia polowa, punkt sanitarny i punkt werbunkowy. Przez cztery dni ( 31 maja do 3 czerwca ) będą odbywały się ćwiczenia musztry oddziału konnego, musztra piesza, ćwiczenia we władaniu szablą i lancą, ćwiczenia kadryla. Uruchomiony punkt werbunkowy będzie werbował dzieci i młodzież, wydawał im książeczki wojskowe, po czym formował w sekcje i kolejno uczył:

– zasad zachowania się w mundurze, poszanowania godła i sztandaru , historii 12   Pułku Ułanów   Podolskich, zasad bezpiecznego postępowania z koniem, prezentacji broni

– musztry pieszej

– pokonania toru przeszkód

– ćwiczeń na koniu drewnianym

– szkolenia sanitarnego

– jazdy konnej – oprowadzanie na koniu

– na koniec rekruci którzy przejdą cały program dostaną wpis w książeczkę wojskową o zaliczeniu ćwiczeń.

Obóz będzie żywą lekcją historii, w której udział będzie mógł wziąć każdy. Na kilka dni odwiedzający obóz i uczestnicy pokazów doświadczą niezwykłej podróży w czasie.  Zapoznają się z niezbędnymi wiadomościami praktycznymi i teoretycznymi kawalerzysty, a także z życiem codziennym w obozie. Organizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, pokazy i szkolenia.

31.05-02.06.2018 – godz. 10.00 – 18.00

03.06.2018 – do godzin rannych

polana przy ul. Bursztynowej (łąka między ogródkami działkowymi, a terenem ZWiK w Policach)

Wróć do: Artykuły