Out Loud

Założycielem, inicjatorem i kreatorem grupy jest Sandra Jakubowiak – wokalistka, dyrygent, pedagog, socjolog. Absolwentka Studium Wokalistyki Estradowej, Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy. Wykładowca międzynarodowych i krajowych warsztatów wokalnych ze znamienitymi pedagogami. Koncertowała między innymi przed Grzegorzem Turnauem, Grazyną Łobaszewską czy Lombardem. Brała również udział w wielu festiwalach i projektach muzycznych.
Pasja, zaangażowanie i wytrwałość członków grupy umożliwiają rozwój wielu młodym, ambitnym i utalentowanym osobom.
Organizacja grupy opiera się na prywatnych zajęciach z emisji głosu, wspólnych przedsięwzięciach, koncertach oraz eventach organizowanych na terenie kraju jak i poza jego granicami.
Wokaliści grupy Out Loud są laureatami wielu konkursów wokalnych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Zajęcia odbywają się w dwóch trybach:
– indywidualnym
– grupowym