Wystawa prac Agnieszki Rozmus

ROZMUS plakat

Agnieszka Rozmus – policzanka. Absolwentka Wydziału
Malarstwa Scholi Posnaniensis i Wzornictwa Artystycznego
WSUS w Poznaniu. Projektantka, malarka, witrażystka,
rzeźbiarka. W swojej pracy twórczej podejmuje działania w
obrębie różnych dyscyplin, lecz główny motyw aktywności
artystycznej pozostaje jeden niezmienny od lat. Jest nim radość
patrzenia, potrzeba dostrzegania w świecie piękna mimo
wszystko, dającego najprostszą i najbardziej naturalną
przyjemność.
Głównymi źródłami inspiracji, z których czerpie, to natura i
przeszłość. Czasami przenikają się one wzajemnie, stanowiąc
próbę połączenia ekspresji i szlachetności linii i form,
zaczerpniętych bezpośrednio z przyrody, z estetyką
średniowiecza i z próbą emocjonalnego oddania głębi i
tajemnicy kultury średniowiecznej, rozświetlonej metafizycznym
łączeniem piękna z dobrem i prawdą. Czasami są wyrazem
prostego zachwytu cząstką świata materialnego, w którym
jesteśmy zanurzeni, połyskiem światła na powierzchni ceramiki
czy fragmentem rodzimego krajobrazu. Te inspiracje znajdują
odzwierciedlenie nie tylko w malarstwie i grafice. Jednym z
marzeń i celów autorki jest tworzenie obiektów użytkowych,
które miałyby znamiona dzieła sztuki i które byłyby jej
odpowiedzią na naturalną, wpisaną w człowieczeństwo
potrzebę piękna.

16 lutego 2018 r.
godz. 19:00
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Siedlecka 1a
72-010 Police
wstęp wolny

Wróć do: Artykuły