„Moja jesień” -internetowy konkurs plastyczny.


W związku z prowadzonymi obecnie na terenie naszego kraju działaniami profilaktycznymi,
ograniczającymi możliwość zarażenia korona wirusem i propagując hasło #zostanwdomu, a
jednocześnie chcąc umożliwić dzieciom rozwój aktywności twórczej w tym trudnym okresie oraz
dać im możliwość prezentacji ich twórczości, Miejski Ośrodek Kultury w Policach ogłasza specjalny konkurs
plastyczny online.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ONLINE „MOJA JESIEŃ”

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Policach.
ul. Siedlecka 1a
72-010 Police
www.mokpolice.pl
email: mok@mokpolice.pl


Tematyka:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice przestawiającej
jesień.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4 -15 lat w trzech kategoriach wiekowych:
I. 4 – 6 lat
II. 7 – 11 lat
III. 12 – 15 lat

Zasady zgłoszenia i dostarczania prac:
Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wykonanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej i przesłania jej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzania danych osobowych
na mail t.loj@mokpolice.pl do dnia 22 listopada 2020 roku.

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody w trzech wymienionych kategoriach wiekowych. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27.11.br. Prace uczestników zostaną umieszczone na wystawie w wirtualnej galerii Miejskiego Ośrodka Kultury na stronie internetowej placówki www.mokpolice.pl. W miarę możliwości umieszczone zostaną wszystkie prace lub tylko te, które wytypuje Jury.


• Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Wróć do: Artykuły