Koncert zrealizowany w styczniu 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.