O nas

Miejski Ośrodek Kultury działa w przestrzeni Polic nieprzerwanie od 1993 roku –
przez pierwsze lata funkcjonował w budynku kina „Bajka”, a od 1998 roku jego siedzibą jest
gmach przy ul. Siedleckiej, który obecnie przechodzi transformację, by stać się nowoczesnym
centrum kultury, spełniającym potrzeby mieszkańców. Na czas przebudowy i remontu
działalność instytucji przeniosła się do budynku przy ul. Traugutta 4 – to właśnie tutaj dzieci,
młodzież i dorośli mogą obecnie realizować swoje pasje, korzystając z różnorodnej oferty
zajęć artystyczno-edukacyjnych.

Pracownicy

Gmach MOK-u nic by jednak nie znaczył, gdyby nie jego pracownicy, którzy każdego
dnia dokładają starań, by nasza instytucja rozwijała się wielokierunkowo, popularyzowała
działania międzynarodowe i inicjatywy kulturalno-społeczne. Nasza kadra jest otwarta na
nowe wyzwania, współpracę z innymi ośrodkami kultury, podejmowanie działań
angażujących lokalną społeczność i wcielanie w życie twórczych pomysłów z różnych
zakresów tematycznych. Nasi pracownicy to ludzie z głowami pełnymi ciekawych idei,
inspirujący siebie nawzajem i pragnący nieustannie się rozwijać. I choć na przestrzeni lat
załoga MOK-u wielokrotnie się zmieniała, to jedno pozostało stałe – zaangażowanie,
kreatywność i ogromna pasja wszystkich osób pracujących w MOK-u.

Oferta

Nasze codzienne działania skupiają się wokół różnotematycznych zajęć edukacyjno-
artystycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W naszej ofercie znaleźć można
warsztaty taneczne, plastyczne, ceramiczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne czy
rękodzielnicze. Nadrzędnym celem wszystkich prowadzonych w naszym ośrodku sekcji jest
stwarzanie uczestnikom warunków do twórczego, swobodnego działania, wyrażania swoich
emocji poprzez sztukę i wspierania procesu budowania swojej osobowości za pośrednictwem
wyrazu artystycznego. Prowadzący zajęcia instruktorzy to wykwalifikowana kadra, z
indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, dbający o to, by w przystępny sposób
przekazywać swoją wiedzę i umiejętności. To ludzie wrażliwi na sztukę, którzy tę wrażliwość
przekazują innym.

Wizja

Od wielu lat otwieramy się na działania ponadgraniczne i dialog międzykulturowy, by
nasza instytucja w pełni korzystała z potencjału, jaki oferuje współczesny świat
nieograniczonych możliwości. Dlatego też poza codzienną pracą na zajęciach warsztatowych,
realizujemy gro projektów o charakterze międzynarodowym, w które angażujemy coraz to
nowe grupy odbiorców naszej oferty. Wychodzimy również w przestrzeń miejską,
organizując liczne wydarzenia kulturalne czy wspierając inicjatywy społeczne. Poprzez
współpracę z licznymi organizacjami z kraju i zza granicy pragniemy tworzyć w Policach
aktywną kulturalnie przestrzeń, która inspiruje i pobudza do twórczego działania.

Wartości

Bardzo ważna jest dla nas atrakcyjność oferowanego przez nas programu warsztatów i
zajęć cyklicznych oraz jego wysoka jakość. Jesteśmy więc elastyczni, wsłuchujemy się w
głosy mieszkańców, podążamy za trendami i nieustannie rozbudowujemy naszą ofertę o nowe
propozycje. Nasze działania są kierowane do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy
stopień sprawności – entuzjaści wszelkich form kultury są u nas mile widziani.

Oczekiwania

Cała kadra Miejskiego Ośrodka Kultury z niecierpliwością oczekuje na powrót do
budynku przy ul. Siedleckiej, w którym z nową energią i zapałem będziemy tworzyć naszą
przestrzeń na nowo, by była miejscem twórczym, inspirującym, pełnym dobrych emocji i
ekscytujących wrażeń artystycznych. Na pewno będziemy Was zaskakiwać!

Nasze wydarzenia