Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej, grupy z Polski i Grecji brały udział w projekcie, mającym na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między ośrodkami, zmierzającą do podniesienia poziomu kształcenia pozaformalnego osób dorosłych.

Projekt pn. „Nowe otwarcie we współpracy polsko-greckiej, poszukiwania sposobów podnoszenia jakości oraz nowych odbiorców w edukacji dorosłych” jest szansą na rozwój obu instytucji, poprzez uaktualnienie i dopasowanego do potrzeb dorosłych uczestników zajęć, aktualnie oferowanych programów i warsztatów, jak również poprzez podniesienie kwalifikacji kadry edukacyjnej i otwarcie się na działania międzynarodowe.

Projekt składał się z dwóch etapów, wizyty uczestników projektu w Grecji oraz w Polsce.

Pierwszym etapem realizowanych działań był wyjazd pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dorosłych uczestników warsztatów oferowanych przez MOK do Grecji. Uczestnicy biorący udział w projekcie pierwsze dni spędzili w Atenach, poznając kulturę kraju partnera, zapoznając się z miejscowymi zwyczajami i zgłębiając historię Grecji. Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Akropol i znajdujące się przy nim muzeum, zobaczyć zmianę warty przed budynkiem Parlamentu, pospacerować po Ogrodzie Królewskim czy odwiedzić Narodowe Muzeum Archeologiczne, a więc odwiedzić najważniejsze historycznie miejsca, stanowiące dziedzictwo narodowe Grecji.

Następnie grupa udała się do Korinos, gdzie mieści się siedziba Youth Educational Association, by wspólnie z członkami stowarzyszenia podjąć działania programowe jak również odbyć wiele inspirujących rozmów na temat alternatywnych form kształcenia osób dorosłych. Zrealizowano szereg spotkań, mających na celu wypracowanie pomysłów na dotarcie do potencjalnych przyszłych uczestników zajęć, zaktywizowanie ich i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, by móc wprowadzić nowe rozwiązania w swoich placówkach. Podjęte zostały rozmowy o możliwościach zrealizowania wspólnie wymian międzynarodowych, dzięki którym dorośli uczestnicy zajęć będą mogli wszechstronnie się rozwijać, wykorzystując sposobności, jakie się przed nimi otwierają.