Otwórz się na język – działaj międzynarodowo

Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu Erasmus+, finansowanemu ze środków Unii Europejskiej, grupa pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach miała szansę szlifować swoje umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego podczas dwutygodniowego kursu.

Projekt pod nazwą „Otwórz się na język – działaj międzynarodowo” realizowany w ramach nieformalnej edukacji osób dorosłych, został zorganizowany w terminie 12-23.06.2023 roku w szkole językowej „Bayswater Cyprus – English in Cyprus” w miejscowości Limassol. Lekcje języka angielskiego odbywały się w międzynarodowych grupach z uwzględnieniem aktualnego poziomu zaawansowania uczniów.
Na koniec każdego tygodnia uczestnicy kursu mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę pisząc test z przerobionego materiału, w ten sposób otrzymywali informację nad czym należy jeszcze popracować.   
Nauczyciele oraz karda pomocnicza szkoły to bardzo mili i otwarci ludzie, którzy wspierali swoich uczniów podczas zajęć w szkole, organizowanych wycieczkach oraz dodatkowych spotkaniach integracyjno-konwersacyjnych. Takie metody poznawania języka obcego to z pewnością jeden z najlepszych sposobów nauki.

W czasie wolnym od zajęć edukacyjnych kadra MOK mogła wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce, ponieważ Cypryjczycy doskonale władają językiem angielskim,

co jest wynikiem uwarunkowań historycznych tego kraju.
Podczas wycieczek po wyspie, organizowanych samodzielnie jak i przez szkołę językową uczestnicy projektu konfrontowali zdobytą wiedzę w codziennych rozmowach
z mieszkańcami wyspy. Wolny czas poza poznawaniem Cypru, jego zabytków, kultury oraz przepięknej natury wykorzystany został również na poszukiwania przyszłych partnerów międzynarodowych wymian. Zrealizowane spotkania zaowocowały nawiązaniem kontaktu z organizacją, z którą dzielimy się pomysłami licząc w przyszłości na realizację wspólnego projektu.      

Pracownicy MOK-u po raz kolejny mogli sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego i zdobyć umiejętności lingwistyczne, które otworzą przed nimi nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Uczestnictwo w kursie znacząco wpłynęło na większą pewność wypowiadania się w języku angielskim, a w przyszłości nabyte umiejętności zostaną wykorzystane przy realizacji kolejnych projektów o zasięgu internacjonalnym, które będzie można realizować z większą swobodą.
    
Otrzymane finansowanie z Unii Europejskiej w programie Erasmus+ pozwoliło naszym pracownikom podnieść swoje kwalifikacje, poczuć się jak za dawnych lat – uczniem w ławce szkolnej, doświadczyć ciekawej przygody korzystając z uroków pięknej wyspy.