Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej, grupy z Polski i Grecji brały udział w projekcie, mającym na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między ośrodkami, zmierzającą do podniesienia poziomu kształcenia pozaformalnego osób dorosłych.

Projekt pn. „Nowe otwarcie we współpracy polsko-greckiej, poszukiwania sposobów podnoszenia jakości oraz nowych odbiorców w edukacji dorosłych” jest szansą na rozwój obu instytucji, poprzez uaktualnienie i dopasowanego do potrzeb dorosłych uczestników zajęć, aktualnie oferowanych programów i warsztatów, jak również poprzez podniesienie kwalifikacji kadry edukacyjnej i otwarcie się na działania międzynarodowe.

Projekt składał się z dwóch etapów, wizyty uczestników projektu w Grecji oraz w Polsce.

Pierwszym etapem realizowanych działań był wyjazd pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dorosłych uczestników warsztatów oferowanych przez MOK do Grecji. Uczestnicy biorący udział w projekcie pierwsze dni spędzili w Atenach, poznając kulturę kraju partnera, zapoznając się z miejscowymi zwyczajami i zgłębiając historię Grecji. Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Akropol i znajdujące się przy nim muzeum, zobaczyć zmianę warty przed budynkiem Parlamentu, pospacerować po Ogrodzie Królewskim czy odwiedzić Narodowe Muzeum Archeologiczne, a więc odwiedzić najważniejsze historycznie miejsca, stanowiące dziedzictwo narodowe Grecji.

Następnie grupa udała się do Korinos, gdzie mieści się siedziba Youth Educational Association, by wspólnie z członkami stowarzyszenia podjąć działania programowe jak również odbyć wiele inspirujących rozmów na temat alternatywnych form kształcenia osób dorosłych. Zrealizowano szereg spotkań, mających na celu wypracowanie pomysłów na dotarcie do potencjalnych przyszłych uczestników zajęć, zaktywizowanie ich i zachęcenie do udziału w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, by móc wprowadzić nowe rozwiązania w swoich placówkach. Podjęte zostały rozmowy o możliwościach zrealizowania wspólnie wymian międzynarodowych, dzięki którym dorośli uczestnicy zajęć będą mogli wszechstronnie się rozwijać, wykorzystując sposobności, jakie się przed nimi otwierają.

W czasie pobytu w Grecji polska grupa miała okazję nie tylko przyjrzeć się zajęciom realizowanym w ramach działalności stowarzyszenia, ale również aktywnie w nich uczestniczyć, m.in. ucząc się tradycyjnych greckich tańców z różnych regionów czy poznając elementy strojów ludowych. Uczestnicy projektu wzięli również udział w spotkaniu z przedstawicielami władz miasta, podczas którego porównywali działania na rzecz kształcenia osób dorosłych w Polsce i Grecji i dyskutowali o sposobach podniesienia poziomu nauczania pozaformalnego.

Pobyt w Grecji zakończył się zebraniem wniosków i propozycji zmierzających do wprowadzenia nowych, atrakcyjniejszych rozwiązań w naszych ośrodkach, zachęcających dorosłych do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i propagowania wśród nich idei uczenia się przez całe życie.

W październiku odbył się drugi etap działania projektowego, w ramach którego członkowie stowarzyszenia Youth Educational Association z Korinos przyjechali z wizytą do Polski, by poznać bliżej naszą kulturę i tradycje, dowiedzieć się nieco więcej o naszej historii, ale przede wszystkim przyjrzeć się działaniu naszej instytucji i poznać proponowaną przez nas ofertę zajęć artystyczno-edukacyjnych dla dorosłych. Wizytę w Polsce rozpoczęli od zwiedzania Krakowa, historycznej perełki naszego kraju, i kopalni soli w Wieliczce, wpisanej na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Kolejnym punktem pobytu w Polsce był przyjazd do Polic. Zaplanowane działania zostały zrealizowane w 100 %, a czas spędzony w Policach wypełniony został szeregiem aktywności. Wspólne spotkania, rozmowy i różnorodne warsztaty (taniec, muzyka, śpiew, ceramika) stanowiły rozwinięcie oraz dopełnienie dotychczasowych ustaleń.

Ważnym elementem działań było spotkanie gości z Grecji z mieszkańcami Polic posiadających korzenie Greckie. Spotkanie to było bardzo inspirujące i wzruszające dla obu stron. W czasie pobytu grupa grecka złożyła kwiaty i zapaliła symboliczną świeczkę przy pomniku znajdującym się na cmentarzu w Policach upamiętniającym Greków przybyłych na Pomorze Zachodnie w latach 1944-1949, którzy znaleźli tu schronienie, a nie dane im było wrócić do kraju. Bardzo serdecznie grecka grupa została przyjęta przez Burmistrza Polic, rozmowy z władzami miasta o powrocie do współpracy to kolejny dowód na budowanie trwałej relacji z naszym partnerem. Znalazł się również czas na zwiedzanie Szczecina oraz odwiedzenie przepięknej prawosławnej Cerkwi.

Czas spędzony w Policach był bardzo intensywny, udało się uporządkować i podsumować nasze działania, podzielić się refleksjami, spostrzeżeniami dotyczącymi podniesienia jakości realizowanych przez nas zajęć. Poruszone zostały kwestie uaktywnienia dorosłych w działaniach kulturalno-edukacyjnych, które stanowią duże wyzwanie dla naszych instytucji.

Spędzony wspólnie czas w Grecji i Polsce był bardzo rozwijający i inspirujący pozwalający spojrzeć na nasze działania z innej perspektywy. Rozstaliśmy się z nakreślonymi planami na nasze przyszłe wspólne działania. Każdy uczestnik projektu pozostanie z dużą dawką wiedzy historycznej z kraju partnera, wspomnieniami ciekawych spotkań i rozmów. Poniżej zapraszamy do foto-relacji z przebiegu realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Informacji na temat projektu oraz procesu wnioskowania i realizacji projektów w ramach programu Erasmus plus udziela koordynator projektu.
Zapraszamy do kontaktu zainteresowane osoby.