Międzynarodowe Wiosenne Warsztaty Taneczne po raz kolejny odbyły się w Policach z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec

Międzynarodowe Warsztaty Taneczne to cykliczne wydarzenie artystyczne, które od lat z sukcesami realizowane jest z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec oraz innych zaproszonych gości. Gospodarzem spotkania młodzieży każdorazowo jest Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz działająca przy nim Compania Baletowa, partnerem projektu po stronie niemieckiej jest zaś szkoła tańca Kinder- & Jugendtanzensemble z Neuenhagen. Tegoroczne wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 11-14.04.2024 r., a młodzi tancerze mieli okazję poznać się i współpracować ze sobą podczas 4-dniowych warsztatów obejmujących różne techniki taneczne. Podczas kilku dni trwania projektu, wypełnionych nauką nowych form tańca, uczestnicy projektu mogli poznać swoje możliwości artystyczne, uczyć się od siebie nawzajem, czerpać wzorce i dobre praktyki od grupy rówieśniczej oraz współpracować przy tworzeniu krótkich choreografii powstałych na bazie tego, co poznali podczas zajęć warsztatowych. W czasie trwania projektu młodzież z Polski i Niemiec pod okiem wykwalifikowanych instruktorów tańca udoskonaliła swoją technikę taneczną w zakresie tańca klasycznego, jazzowego i ludowego, którą będą mogli wykorzystać w dalszej edukacji artystycznej. Zwieńczeniem części warsztatowej był koncert finałowy, podczas którego młodzi adepci tańca mogli zaprezentować przed publicznością efekty swojej pracy podczas warsztatów oraz niemal całorocznej pracy w zespołach. Podczas prezentacji finałowej, która odbyła się w niedzielę, 14 kwietnia w Domu Kultury "Słowianin", tancerze pokazali całe spektrum swoich umiejętności, wzbudzając wielkie emocje wśród zgromadzonej publiczności. Obecni na sali goście mogli zobaczyć na scenie zarówno prezentacje z tańca klasycznego, jak i współczesnego, show i gimnastyki artystycznej. Dla tancerzy koncert finałowy był wyjątkową okazją do zaprezentowania warsztatu tanecznego i wyrazu artystycznego, a także szansą na wyrażenie, jak bardzo rozwinęli swoją wrażliwość i otworzyli się na przekazywanie emocji ruchem.

Zrealizowany projekt miał na celu również zacieśnienie więzi koleżeńskich między uczestnikami, przełamywanie bariery językowej, poznawanie zwyczajów kraju partnerskiego oraz znalezienie wspólnej przestrzeni do zaplanowania kolejnych działań. Założenia te udało się osiągnąć dzięki aktywnościom pozawarsztatowym, które zostały przygotowane z udziałem i zaangażowaniem młodzieży z obu krajów.

Warsztaty okazały się dużym sukcesem zarówno artystycznym, jak i organizacyjnym, a młodzież biorąca udział w projekcie miała szansę nawiązać nowe znajomości, udoskonalić swoje kompetencje interpersonalne i przełamać bariery językowe.

Projekt został dofinansowany ze środków programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.