Sala baletowa Miejskiego Ośrodka Kultury zostanie wyposażona w nowoczesny, mobilny sprzęt do ćwiczeń.

Miejski Ośrodek Kultury jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne grantowi sala baletowa zyska dodatkowe wyposażenie – lustra przejezdne, mobilne drążki oraz zaawansowany technologicznie sprzęt nagłaśniający. Z nowych urządzeń skorzystają przede wszystkim uczestnicy warsztatów prowadzonych przez instruktorki Companii Baletowej, ale też członkowie innych działających przy MOK-u zespołów w zależności od aktualnych potrzeb.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.